Veeteenuse hinnatõus alates 1. veebruarist 2014

Alates 01.02.2014 kehtestatakse vastavalt Konkurentsiameti 10.12.2013 otsusele nr 9.1-3/13-019 ning Tõrva Veejõud nõukogu 19.12.2013 otsuse nr 7 alusel Tõrva linnas vee- ja kanalisatsiooniteenuse uued hinnad:
1) tarbitud vee eest 1,42 eurot/m3, käibemaks 0,28 eurot, koos käibemaksuga 1,70 eurot/m3.
2) reovee ärajuhtimise eest 2,20 eurot/m3, käibemaks 0,44 eurot, koos käibemaksuga 2,64 eurot/m3.

Seoses hinnatõusuga palume fikseerida veemõõturite näidud seisuga 31.01.2014 ning edastada osaühingule Tõrva Veejõud veebilehe kaudu või telefoni teel 766 5330.

Alates 01.02.2014 kehtib ka paakauto kasutusele uus hind 20,00 eurot/reis, käibemaks 4,00 eurot, koos käibemaksuga 24,00 eurot/reis.

Ühtlasi teavitab OÜ Tõrva Veejõud, et Veeseaduse § 24 ja 241 kohaselt on Tõrva linnas keelatud reovett juhtida ning immutada pinnasesse. Vaid erandjuhtudel, kui ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, on lubatud kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid või tellida sertifitseeritud firmalt töövõtt olemasoleva kogumismahuti veekindlaks tegemiseks.

Alates jaanuarist 2014 alustab Tõrva linna vee-ettevõte OÜ Tõrva Veejõud koostöös keskkonnaametnikuga kontrolli kogumismahutite seisukorra, sertifikaatide, veemõõdusõlmede ning purgimisteenusega osutatud tellimuste üle.
Palume mõistvat suhtumist!

Jõulurahu ning head vana aasta lõppu Teie kodudesse!

Ivo Solom
Juhatuse liige
OÜ Tõrva Veejõud