Tõrva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 avalik väljapanek

Tõrva Vallavalitsus teatab, et avalikule väljapanekule pannakse Tõrva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031. Avalik väljapanek kestab 22.07.2019 kuni 11.08.2019.

Kava on tutvumiseks kättesaadav Tõrva valla kodulehel ja OÜ Tõrva Veejõud kodulehel: http://www.torvaveejoud.ee/.

Alates 05.08.2019 saab tutvuda ka paberkandjal kavaga Tõrva Vallavalitsuse kantseleis, aadressil Kevade 1, Tõrva.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Tõrva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile torva@torva.ee või paberkandjal allkirjastatuna Tõrva Vallavalitsusele aadressile Kevade 1, 68605, Tõrva, Valgamaa.

Juhul, kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse kirjalikke ettepanekuid, toimub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava avalik arutelu 22.08.2019 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavalitsuse saalis (Kevade 1, Tõrva).

Kava materjalid