Tõrva sai esmakordselt reoveepuhasti

Teisipäeval, 17. septembril 2013. a. kell 13.00 avatakse pidulikult Tõrva linna reoveepuhasti. Sellega jõuab lõpule üks olulisemaid etappe Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) poolt finantseeritavast Tõrva linna veemajandusprojektist, millest reoveepuhasti ehituseks kulus üle 1,5 miljoni euro. 

Reoveepuhasti on Tõrva linna veemajandusprojektis üks tähtsamaid objekte. Varasemalt suunati Tõrva linna territooriumil moodustuv ja kogutav reovesi läbi amortiseerunud biotiikide Õhne jõkke. Kõikidele keskkonnakaitse tingimustele vastav reoveepuhasti uhub nüüdsest Õhne jõkke aga praktiliselt puhta vee. Linnas taastatakse keskkonnasõbralik olukord -  biotiigid puhastatakse jääkmudast, täidetakse pinnasega ja suletakse.

 Lisaks keskkonnahoiule mängib veemajandusprojekt olulist rolli ka tõrvalaste igapäevaelus. „Projekti lõpuks on kohalikel aastaringselt juurdepääs kvaliteetsele veele ning terve Tõrva linn saab täielikult kaetud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga,“ rääkis KIKi juhatuse liige Andrus Kimber. Ta täpsustas, et projekti tulemusena avaneb 1175 tõrvalasel võimalus liituda ühisveevärgiga ning 1296-l ühiskanalisatsiooniga.

Valminud reoveepuhasti juurde kuulub ka sama projekti raames tarnitud veemajandusobjektide hooldustehnika – survepesuauto, traktor-frontaallaadur koos järelkäru ja sahaga ning jääkmuda kompostimiseks vajalik aunasegaja. Hooldustehnika on tänaseks tarnitud ning selle maksumuseks kokku on 323 tuhat eurot.

Reoveepuhasti ehitustööde peatöövõtja oli konsortsium Shöttli Keskkonnatehnika AS ja Valmap Grupp AS. Järelevalvet teostas KVVK Tööd OÜ ja Wesico Projekt OÜ. Hooldustehnika tarnijateks olid AS Mecro ja Volvo Estonia OÜ. Tööd kestsid poolteist aastat.

Veemajandusprojektis on hetkel pooleli veel linna vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine. Tööd lõpetatakse selle aasta novembris. Varasemalt on projektis valminud Tõrva linna veetöötlusjaam, mille maksumus oli 272 tuhat eurot.

Tõrva linna Veemajandusprojekti kogumaksumuseks on 9,61 miljonit, millest 85% tuli SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toel ÜF-ist. Ülejäänud osa projekti maksumusest tuleb omaosalusena Tõrva linnalt ja Tõrva linnale kuuluvast vee-ettevõttest Tõrva Veejõud OÜ. Ehitustöödega on kavas lõpetada selle aasta novembriks.

Lisainfo:

Lembit Talli

Tõrva Veejõud OÜ Projektijuht

Mob 5179729

e-post: Lembit.Talli@torva.ee