OÜ Tõrva Veejõud pakub võimalust tellida kaevetöid

OÜ Tõrva Veejõud pakub võimalust tellida kaevetöid liitumispunktide ehitamisel (vesi ja kanalisatsioon).    

Hinnapakkumine esitatakse kalkulatsiooni alusel.