Osaühingud Tõrva Veejõud ja Helme Teenus ühinesid

Osaühingute Helme Teenus ja Tõrva Veejõud ühinemine lepiti kokku nelja ühinenud omavalitsuse (Tõrva, Helme, Põdrala ja Hummuli) vahel 20.06.2016 sõlmitud ühinemislepingus.

Osaühingute ühinemiskanne äriregistris jõustus 6. aprillil 2018 ja see tõi kaasa muudatusi eelkõige endise Helme valla piirkonna elanikele.
Nimelt seni toimus arveldamine nii prügi, vee- ja kanalisatsiooni, elektri (osaliselt) kui ka soojusenergia osas osaühingu Helme Teenus vahendusel. Edaspidi tuleb tasuda vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest osaühingule Tõrva Veejõud ja ülejäänud teenuste eest Tõrva Vallavalitsusele.

Arveid koostab endise Helme valla piirkonna elanikele kõigi teenuste eest jätkuvalt Marika Martin, kelle tööruumi asukoht on muutunud. See asub nüüd Ritsu Lasteaed-Algkooli hoones, sissepääs AS Ritsu poolsest otsauksest. Kontor avatud 8.00-16.30, lõuna 12.00-13.00.

Andmed veenäitude kohta palume edastada endise Helme valla piirkonna elanikel Marika Martinile kohapeal, telefonidel 763 5486, 503 1180 või e-posti aadressil marika.martin@torva.ee .


Oluline!

Arvete eest tasumisel palume pöörata tähelepanu sellele, kellelt arve olete saanud ja kellele tuleb ülekanne teha.

Vee- ja kanalisatsiooni eest tuleb tasuda osaühingu Tõrva Veejõud arvelduskontodele nr EE651010220192173220 SEB pangas või Swedbank arvelduskontole nr  EE572200221018723129.

Ülejäänud teenuste (prügi, elekter, soojusenergia jne) eest tuleb makse kanda Tõrva Vallavalitsuse arvelduskontodele EE851010220010629018 (SEB) ja EE532200001120119058 (Swedbank).

Sularahas saab arvete eest maksta nii Linna küla kontoris kui osaühingu Tõrva Veejõud kontoris, Loosi 9, Tõrvas, samuti Tõrva Vallavalitsuses aadressil Tartu 20, Tõrvas.
Toimib veel ka nö „raharing“ Helmes, Alal, Taageperas ja Karjatnurmes.

Kuid soovime edaspidi vähendada sularahaarveldusi nii palju kui võimalik, mistõttu palume sularahas tasumise asemel sõlmida otsekorraldusleping pangas või tasuda arve muid elektroonilisi maksevõimalusi (internet, postipank, pangaautomaat) kasutades.


Tõrva ja endise Põdrala valla piirkonna elanike jaoks ei muutu midagi, veenäidud esitada endiselt osaühingule Tõrva Veejõud kas veebilehe http://www.torvaveejoud.ee vahendusel, tel 766 3150 või e-posti aadressil veejoud@torva.ee .