Hanketeade: Tõrva valla ÜVK arendamise kava koostamine aastani 2031

OÜ Tõrva Veejõud kutsub osalema hankes „Tõrva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastani 2031“.

Hanketeade

Pakkumus esitada hiljemalt 17. detsembril 2018 kell 12.00 digitaalselt allkirjastatult aadressile veejoud@torva.ee 

Täiendav info: Ivo Solom, tel 564 0334, e-post: ivo@torva.ee .