Hanketeade: Tõrva ujula ehitushanke korraldamine

08.11.2019. 
OÜ Tõrva Veejõud palub Teid osalema hankes “Tõrva ujula ehitushanke korraldamine”.

Hange viiakse läbi vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja hankedokumentides esitatud nõuetele eesmärgiga sõlmida käsundusleping Tõrva ujula ehitushanke konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse läbiviimiseks.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 11.11.2019 kell 15:00 PDF-formaadis digitaalallkirjastatud dokumendina e-posti aadressile: veejoud@torva.ee.


Hankedokumendid:

Hanketeade, muudetud 09.11.2019
Hanketeade 08.11.2019 - kehtetu

Lisa 1 Pakkuja kinnitused
Lisa 2 Pakkumuse maksumuse tabel