Hanketeade: Sõiduauto kasutusrendile võtmine

12.04.2019

OÜ Tõrva Veejõud kutsub osalema hankes „Sõiduauto kasutusrendile võtmine“.

Hankedokumendid:
Tehnilised tingimused
Hankelepingu tingimused
Hankes osalemise avaldus
Maksumuse vorm

Pakkumus esitada hiljemalt 18. aprillil 2019 kell 15.00 digitaalselt allkirjastatult aadressile veejoud@torva.ee 

Täiendav info: Ivo Solom, tel 564 0334, e-post: ivo@torva.ee .