Hanketeade: Kaubiku N1 kasutusrendile võtmine

16.05.2019 OÜ Tõrva Veejõud kutsub osalema hankes „Kaubiku N1 kasutusrendile võtmine“.

Hankedokumendid:

Tehnilised tingimused (muudetud 21.05.2019)
Hankelepingu tingimused (muudetud 21.05.2019)
Hankes osalemise avaldus
Maksumuse vorm

Pakkumus esitada hiljemalt 27. mail 2019 kell 15.00 digitaalselt allkirjastatult aadressile veejoud@torva.ee .

Hanke läbiviimisel on lubatud läbirääkimiste pidamine ja pöördmenetluse kasutamise võimalus.

Täiendav info: Ivo Solom, tel 564 0334, e-post: ivo@torva.ee .