Hanketeade_Karjatnurme küla reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve

23.09.2021
Lp pakkuja!

OÜ Tõrva Veejõud kutsub Teid osalema hankes “Tõrva valla Karjatnurme küla reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve”.

Projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalveteenuste hanke tulemusena soovime leida lepingulise koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemusega aitaks meil realiseerida püstitatud eesmärgid, täita õigusaktidest tulenevaid ehituse tellija kohustusi ja kaitsta hankija huve parimal moel.

Omanikujärelevalve teostamisel lähtutakse Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusest nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“ ning hankedokumentidest, mille saamiseks palume kirjutada aadressile veejoud@torva.ee .

Ootame digitaalselt allkirjastatud pakkumusi hiljemalt 29. septembril 2021 kell 11.00 e-posti aadressile veejoud@torva.ee .

Täiendav info: Ivo Solom, tel 564 0334, e-post: ivo@torva.ee .