Hanketeade: Hanke korraldaja leidmine

27.01.2020

OÜ Tõrva Veejõud palub Teid osalema hankes Tõrva ujulakompleksi omanikujärelevalve hanke korraldamine”.

Hange viiakse läbi vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja hankedokumentides esitatud nõuetele eesmärgiga sõlmida käsundusleping Tõrva ujulakompleksi omanikujärelevalve hanke korraldamiseks.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 29.01.2020 kell 10:00 PDF-formaadis digitaalallkirjastatud dokumendina e-posti aadressile: veejoud@torva.ee.


Hankedokumendid:

Hanketeade

Lisa 1 Pakkuja kinnitused

Lisa 2 Pakkumuse maksumuse tabel