08.11.2011 Hanketeade

Seoses Valga maakonna Veemajandusprojektiga Tõrva linnas kuulutab OÜ Tõrva Veejõud välja lihtmenetlusega hanke Tõrva linna tänavate teetööd projekti „Valga maakonna Veemajandusprojekt- Tõrva linn“ raames ehitatud torustikulõikudes.

Hanke esemeks on teetööde teostamine (greiderdamine, löökaukude likvideerimine, killustiku juurde toomine,  laiali ajamine ja tihendamine, kaevude alla laskmine), tänavates, kuhu on paigaldatud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, et parandada teede sõidetavust ja seisundinõudeid. Kõikidel hankest osa võtta soovijatel palume saata taotlus hankedokumentide saamiseks e-posti aadressile rando@torva.ee, Rando Allilender. Pakkumusi saab esitada kuni 14.11.2011 kella 10.00.