Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud alal on kõigil kinnistu omanikel õigus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Soovi korral tuleb liitujal vastava avaldusega pöörduda vee-ettevõtte OÜ Tõrva Veejõud poole.

Liitumistoimingute ülevaade:

  • Kinnistu omanik esitab vee-ettevõtjale liitumisavalduse
  • Kooskõlastatakse plaanitavad kaevetööd
  • Vee-ettevõtja teavitab tööde teostamise aja
  • Trassivaldaja teostab kaeviku ülevaatuse
  • Teostatud tööde kohta tehakse fotod ning eskiisjoonis
  • Paigaldatakse veemõõdusõlm vastavalt näidis skeemile, vt lisa
  • Vee-ettevõte avab maakraani ning plommib veemõõtja
  • Allkirjastatakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse leping

Liitumisavalduse blankett:


» Avaldus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks (doc)

» Avaldus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks (pdf)