Hüdroelektrijaam

OÜ Tõrva Veejõud hüdroelektrijaam asus Veski tn. 9 ruumides. Aastal 2002 puhastati ja remonditi vana vesiveski ruumid, turbiinikamber ja äravoolukanal. Aasta lõpuks paigaldati kaks kompaktturbiini koos automaatikaga. Hüdroelektrijaama "toitis" Tõrva Vallavalitsuse hoone taga asuv Veskijärve pais, mis on Õhne jõe ülespaisutatud osa. Hüdroelektrijaam tootis hüdroenergiast elektrienergiat, mida müüdi elektrivõrku. Vooluveekogude seisundi parandamise projekti tegevuste tulemusena Tõrva linnas Õhne jõe paisjärv puhastati mudast, süvendati ning korrastati. Rajati ka kalapääs. Nende tööde teostamise ajal lasti veetase alla ning hüdroelektrijaama töö peatati. Hüdroelektrijaam tootis elektrit kuni 2017. aasta oktoobrini, pärast seda töö peatati ja seadmed võõrandati 2019. aasta suvel.