Ajalugu

Osaühing Tõrva Veejõud on loodud 2002. aastal eesmärgiga taastada Tõrva linna vana vesiveski ning alustada seal elektrienergia tootmist.

Majandustegevust alustas osaühing 2002 aastal. Puhastati ja remonditi elektrijaama ruumid, turbiinikamber ja äravoolukanal. Aasta lõpuks paigaldati kaks kompaktturbiini koos automaatikaga.

OÜ Tõrva Veejõud põhitegevusalaks kuni 2008.a. juulikuuni oli vesiveski hoone, rajatiste ning seal asuvate seadmete rentimine.

2008.a juulikuus võõrandas Tõrva linn hüdroelektrijaama seadmed ning võõrandas  ka kõikide OÜ Tõrva Veejõud teiste osanike osad nimiväärtusega.

Alates 2009.a. alustas osaühing elektrienergia tootmist

Tõrva Linnavolikogu on oma 18. jaanuari 2011. a otsusega nr 1 otsustanud ümber korraldada Tõrva Linnahoolduse Asutuse eraldades selle struktuurist vee- ja kanalisatsiooni osakonna (kui ettevõte) ning anda see koos õiguste, kohustuste, varade ja eelarvega üle OSAÜHINGULE TÕRVA VEEJÕUD. 21. jaanuar 2011. a sõlmisid Tõrva linn kui võõrandja ning OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD kui omandaja vastava ettevõtte üleandmiseks lepingu. Tõrva Linnavolikogu 25. jaanuari 2011. a otsusega nr 4 määrati OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD ka vee-ettevõtjaks Tõrva linna haldusterritooriumil.

Alates 01.02.2011 on Tõrva linnas vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajaks OÜ Tõrva Veejõud.